Carski rez

U zadnje vrijeme, kako u cijeloj Europi, tako i kod nas, sve više žena rađa carskim rezom, kao da je to, na neki način, postao “trend”. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjh desetak godina broj poroda carskim rezom u stalnom je porastu.

Realno je zapitati se zbog čega je stopa carskog reza raste. Razloga je više. Osim što je u porastu medicinski indiciran carski rez, važno je napomenuti da sve veći broj žena želi roditi carskim rezom misleći da će si na taj način “olakšati muke”.

Što je carski rez?

Vrlo pojednostavljeno, carski rez je način poroda kod kojeg se kirurškim rezom kroz trbušnu stijenku i stijenku maternice dolazi do djeteta te se ono tim putem direktno “vadi” iz majke.

Carski rez se primjenjuje ukoliko postoji jedna (apsolutna) ili više (relativnih) indikacija tj. razloga za isti.
Apsolutna je indikacija npr. ako se vaša posteljica nalazi na ulazu vrata maternice i onemogućuje djetetu prolaz ili imate bilo kakvu vrstu izrasline ili nepravilnosti u porođajnom kanalu koji bi mogli smetati pri porodu.
Relativne su indikacije one kod kojih je porod moguć i vaginalnim putem ali samo ukoliko ne ugrožava život i/ili zdravlje majke i/ili djeteta. Tu spadaju raniji porod carskim rezom, višeplodna trudnoća, beba okrenuta na zadak, iznadprosječno velika beba…Postoji li bilo kakav medicinski problem koji bi ugrozio bebu ili majku ukoliko bi se porođaj dovršio vaginalnim putem, pristupa se operativnom dovršenju poroda.

Prilikom odlaska na carski rez, rodilji se u najvećem broju slučajeva daje epiduralna anestezija, a zahvat se može obaviti i u općoj anesteziji u kojoj se pacijentica uspava.

Rizici carskog reza

Carski rez trudnicama izgleda kao “komotniji” način poroda. Sigurno je da se patnja bebe u slučaju carskog reza smanjuje u usporedbi s vaginalnim načinom rađanja, ali uvijek treba imati na umu da govorimo o operativnom zahvatu. A znamo da svaki operativni zahvat sa sobom nosi potencijalne rizike i moguće komplikacije. I duži oporavak. Zato ne bi trebalo unaprijed priželjkivati i prizivati carski rez. Liječnik koji donosi odluku razmotriti će sve opcije i izabrati onu koja će u datoj situaciji biti najpovoljnija i za majku i za dijete.