Ginekološka Ordinacija Dr. Sanja Jurica - Rijeka

Dijagnostika

Opći ginekološki pregled, Papa test, Uzimanje bakterioloških obrisaka za dijagnostiku

UZV dijagnostika (transvaginalni i transabdominalni sa/bez color doplera
4D ultrazvuk, Folikulometrija, Postavljanje i vađenje “spirale” (Nova-T, Mirena), Elektrokoagulacija kondiloma

Mogućnost obavljanja manjih zahvata u sedaciji
Mogućnost neinvanzivnog liječenja mioma

Prenatalni DNA test – Panorama, Harmony

Ginekološka Ordinacija Dr. Sanja Jurica - Rijeka

Obrada, liječenje i savjetovalište za:

Adolescente, Kontracepciju, Bračni sterilitet

Trudnice:
vođenje trudnoće, snimanje UZV pregledi trudnica s mogućnošću snimanja na DVD, kardiotokografija (CTG)

Promjene u predmenopauzi i postmenopauzi