Opći ginekološki pregled, Papa test, Uzimanje bakterioloških obrisaka za dijagnostiku

UZV dijagnostika (transvaginalni i transabdominalni sa/bez color doplera
4D ultrazvuk, Folikulometrija, Postavljanje i vađenje “spirale” (Nova-T, Mirena), Elektrokoagulacija kondiloma

Mogućnost obavljanja manjih zahvata u sedaciji
Mogućnost neinvanzivnog liječenja mioma

Prenatalni DNA test – Panorama, Harmony